Contact

Als lerende gemeenschap beoogt Insjalet verdere methodiekontwikkeling rond digital storytelling en ‘outreachend werken in buurten. Heb je zin om samen kennis op te doen, om samen met burgers, studenten en onderzoekers te leren rond conflicten in wijken, rond precaire toegang tot grondrechten, tot wijkgerichte geestelijke gezondheidszorg, rond jongeren en hun maatschappelijke kwetsbaarheden, rond vluchtelingen in transitzones? Heb je zin om een deelproject op te starten en om onzichtbare groepen met hun verhalen zichtbaar te maken, neem dan contact op met info@Insjalet.be.