Wat is Insjalet?

Wat is Insjalet?

Wat is Insjalet?

Insjalet is een mobielen houtbouwsel. Het is een houten doos op wieltjes die je door zijn motor gemakkelijk van wijk tot wijk trekt. Op een zelfgekozen plek houd je halt. Je klapt de luifels open, haalt er de zitboxen, tafeltjes en krukjes uit. Er is koffie. Er is thee en er zijn koekjes. Gezellig babbel je met elkaar op eender welke plek in een Brusselse wijk. Of je zet je gedeeld  verhaal creatief om  in een kort, digitaal verhaal  (digital stories). De Insjalet is  een publieke ontmoetingsruimte geworden. De bewoners maken hun verhalen & noden zichtbaar voor een breder publiek. Ze laten echt iets van hun zelf in de wijk achter.

Aan jou nu om je verbeelding te laten spreken en de nog ongekende mogelijkheden van Insjalet in de publieke ruimte te verkennen, rond de drie functies die de Insjalet in zich heeft: ontmoeten, vertellen, tonen.

Methodiek

Methodiek

 

Insjalet is ook een methodiek in volle ontwikkeling. Met de mobiele chalet willen we het proces van digital storytelling afstemmen op wijkgerichte interventies rond een veelheid van maatschappelijke thema’s (conflicten, noden van jongeren, verborgen kwetsbaarheid) die vaak onzichtbaar of onbesproken blijven. Insjalet ontvouwt zich als een democratisch experiment, mobiliseert stedelijk burgerschap, stimuleert dialoog, maakt het onzichtbare zichtbaar,  en geeft aan bewoners recht op hun stad.

Lerende gemeenschap

Lerende gemeenschap

Insjalet is een duurzame samenwerking tussen burgers, professionals, onderzoekers, studenten. In een lerende gemeenschap ontdek je een gezamenlijk engagement. Je benoemt samen maatschappelijke thema’s, je leert constructief uit spanningen en conflicten, je deelt ervaringen vanuit verhalen en gezamenlijke activiteiten.

Met onze mobiele chalet, met digital storytelling en publieke toonmomenten maken we lerende gemeenschappen mogelijk op straten en pleinen.

Partners & deelnemers

Insjalet is vanuit Odisee in samenwerking met de Buurtwinkel Anneessens en Samenlevingsopbouw Brussel. Insjalet is ondertussen uitgegroeid tot een dens netwerk van partners. De stichtende leden zijn Odisee, Muntpunt en Joenes. Zij beheren het intellectueel eigenaarschap van het mobielen houtbouwsel. Ze coördineren en faciliteren de workshops, beheren de methodiek- en projectontwikkeling. Met de partners van de deelprojecten vormen ze de lerende gemeenschap.

Werken ondertussen mee aan de uitbouw van de lerende gemeenschap van Insjalet: Wijkacademie Molenbeek, Gemeente Molenbeek, Citizenne, Zonnelied vzw, VGC, VUB, KULeuven, European Forum for Restorative Justice.

Onderzoek & publicaties

Insjalet staat in wisselwerking met onderzoek. Als lerende gemeenschap streeft Insjalet er steeds naar onderzoekers te betrekken in haar deelprojecten, met het oog op het verfijnen van de combinatie van digital storytelling en buurtgericht werken, of als deel van andere, bredere onderzoeksdoelstellingen. Onderzoekers Erik Claes en Nele Gulinck geven geregeld lezingen en workshops aan Universiteiten,  of op conferenties. Geïnteresseerde nemen graag contact op met  Erik@Insjalet.be

Hieronder vind je een overzicht van wetenschappelijke publicaties:

Claes E. (2014). Herstelrecht in Brusselse wijken. Is er een alternatief voor de GAS-boetes?. Opbouwwerk Brussel, 111, 28-38.

Claes E., Huysmans M., Gulinck N., Lechkar I. (2015). Digital Storytelling en Herstelrecht. Wonen in Brusselse Wijk Anneessens. Sociaal.Net.

Huysmans M., Claes E. (2015). Conflictbeleving en herstelrecht in Brussel. Tijdschrift voor Herstelrecht, 15, 3, 53-68.

Claes E., Huysmans M., Gulinck N. (2016). Levensverhalen komen bovendrijven: Met een mobiele chalet door Brussel. Sociaal.Net.

Claes E., Kremmel, K. (2017). Restorative Justive and Urban Citizenship. A Comparative Dialogue between Vienna and Brussels. In: B. Pali, B. & I. Aertsen (eds). Restorative Justice and Security in Intercultural Europe. London: Routledge, 75-92.

Claes E., Huysmans M., Lechkar I., Gulinck N., (2015). Digital Storytelling and Restorative Justice In: B. Pali, B. & I. Aertsen. Critical Restorative Justice. Oxford: Hart Publishing, 211-237.

Praktisch

Praktisch

Het gebruik van de mobiele chalets is vrij eenvoudig. Je moet gewoon de stappen van de Dankzij een handleiding en korte introductie kan je er onmiddellijk mee aan de slag.

Je kan zowel de Insjalet van Odisee als de Muntpuntmobiel gebruiken voor interventies in de Brusselse wijken, events, workshops, interventies in de Agora van het Muntpunt of het Muntplein.

Ben geïnteresseerd om jouw versie van Insjalet te laten maken, kan dit voor maatschappelijke doeleinden. Voor meer info: neem contact op met info@Insjalet.be of houtbouwer info@Joenes.be