Wijkacademie 2018

CONCLUSIES UIT DIALOOGTAFELS WIJKACADEMIE, 2017-2018

Hoe onze kinderen waardig opvoeden?

Wij, Mama’s van de Wijkacadémie, wij zijn met elkaar een jaar lang in dialoog gegaan.

Wij, straatburgers, we hebben onze zorgen, onze verhalen en onze hoop met elkaar gedeeld.

We hebben geweend en gelachen.

We hebben elkaar ondersteund door naar elkaar te luisteren.

We hebben ook een boodschap mee te geven, aan onze medeburgers, aan onze leraars en leraressen, aan onze beleidsmakers, aan de de politie, aan toekomstige werkgevers, aan sociaal werkers, maar ook aan onze gezinnen, aan onze dierbare echtgenoten en dierbare kinderen.

Want een waardige opvoeding, is niet alleen een zaak van mama’s. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen.

LUISTER NAAR ONZE BOODSCHAP IN TIEN ZINNEN

  1. Geen waardige opvoeding, zonder waardige woonst. Dat is de verantwoordelijkheid van éénieder.
  2. Geen waardige opvoeding, zonder kwaliteitsvol onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is. Ook dat is een collectieve verantwoordelijkheid
  3. Geen waardige opvoeding, zonder perspectief op een betere toekomst. Dat is een engagement voor ons allen.
  4. Geen waardige opvoeding, zonder gedeelde mediawijsheid. Ook dat is een gedeelde verantwoordelijkheid
  5. Geen waardige opvoeding, zonder een respectvolle en niet stigmatiserende samenleving. Die verantwoordelijkheid gaat ons allen aan.
  6. Geen waardige opvoeding, zonder geweldloze communicatie. Dat is een uitdaging voor ons allen.
  7. Geen waardige opvoeding, zonder zorgzaam gezag van vaders en moeders. Dat is een gedeeld engagement.
  8. Geen waardige opvoeding, zonder vrije ademruimte voor mama’s, papa’s en kinderen. Ook dat is een engagement van ons allen.
  9. Geen waardige opvoeding, zonder wederzijdse aanmoediging tussen gezinnen onderling. Dat is een engagement voor solidariteit.
  10. Geen waardige opvoeding, zonder toegang tot professionele begeleiding en ondersteuning. Dat is weerom een collectieve verantwoordelijkheid.

DIGITAL STORIES